Personuppgiftspolicy

Koncernen Klasén Holding AB värnar om din personliga integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. De personuppgifter som vi hanterar är t.ex namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, försäkringsinformation, önskemål gällande lägenhet, information kopplad till vår hantering av serviceärenden, information om eventuella tillval av din lägenhet, information om nycklar och passersystem, bokning av tvättstuga och eventuell handikappanpassning.  Vi får även viss information genom din interaktion med oss, t. ex genom felanmälningar eller andra serviceärenden. Vissa personuppgifter får vi även från andra källor, t. ex i samband med kreditupplysning som görs när hyreskontrakt tilldelas. Enstaka fastigheter har även säkerhetskameror i fastigheten, källare och soprum. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkterna är att personal, medarbetare inom koncernen och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Alla våra fastighetsprogram, port och entrésystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Alla originalavtal arkiveras inom organisationen. När bekräftelse på avslutat avtal sker, kommer befintliga personuppgifter raderas omgående.
Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Som registrerad hos oss har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Koncern Klasén Holding AB lämnar enbart ut personuppgifter till tredje part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag.
Kontaktuppgifter
Koncernen Klasén Holding AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas.